Kerk

Johannes de Doperkerk van Hilaard 

De kerk is gebouwd in 1450. Daarvoor zou er een houten kerk hebben gestaan.
De noordkant van de kerk heeft een paar steunberen en op de tekening uit 1723 is daar ook nog een deur te zien. Deze is later dicht gemetseld.

De kerk is aan de oostkant afgesloten met een vijfhoekig koor. Onder de ramen loopt een doorgaande zandstenen waterlijst.    

Oorspronkelijk was dit een katholieke kerk. Net zoals alle oude katholieke kerken kreeg de kerk van Hilaard ook een beschermheilige. Voor deze kerk was dit de Heilige Johannes.

De kerk is tegenwoordig een rijksmonument.

De toren is het oudste deel van de kerk en is in 1245 gebouwd. In 1865 heeft deze een grote opknapbeurt gekregen dat ook te zien is aan de muurankers.
Bij deze restauratie is zeer waarschijnlijk het “renaissancegeveltje” aan de westkant van de toren aangebracht. Op de tekening uit 1723 zijn beide gevels nog gelijk.

In de jaren 1962-1967 heeft er een grote restauratie plaatsgevonden. De toren heeft twee klokken. De kleine is in 1392 gegoten door Hermanus. De grote klok dateert uit 1618 en is gemaakt door Hans F. van Neurenberg uit Leeuwarden. Deze heeft ook de klokken van de Oldehove in Leeuwarden gegoten. De grote klok heeft een opschrift in gotische letters, waarin de maker, de kerkvoogd Tiard Cruysel en de grietman Hobbe van Aylva en zijn vrouw Frouck worden genoemd.
In de oorlogsjaren zijn de klokken door de Duitsers uit de toren gehaald. Het verzet heeft toen veel klokken gestolen waaronder die van de Johannes de Doper Kerk.
De klokken worden geluid vóór de kerkdienst en bij begrafenissen.

Lees hier meer op de eigen website van de kerk: 
http://pghilaardhunsleons.weebly.com/kerken.html