Vrouwenvereniging De Passage

Contactpersonen:
Voorzitter: ? vacature
Secretaris: Mevrouw N. de Boer

Het schema voor het nieuwe seizoen is als volgt:

21 sept.2017           Gea Pool uit Ureterp.  Natuurgeneeskundig therapeut.              
19 okt.  2017           Dhr. Johan Veenstra uit Nijeholtpade . Stellingwerfse verhalen.      
16 nov.  2017          Dhr J.v.d.Meer. uit Akkrum.  Vertelt over de Amish in Amerika.      
20 dec. 2017           Kerstavond
10 jan. 2018            Nieuwjaarwensen in Twatine, koffieochtend.
25 jan. 2018            Clara Rullman uit Engelum.  Pianist. Ze heeft een verhaal en zingt liedjes.
                                De opbrengst van de avond gaat naar project Sumba.      
16 febr. 2018.          Frits Visser uit Sint Annaparochie vertelt over het leven als Touringcar chauffeur.
16 maart 2018         Mevr. G. Boersma uit Drachten. Paasevangelie 'Door het duister naar het licht'.
19 april 2018.          Jaarvergadering en Cabaret met Dhr en mevr. Heida uit Terwispel.