Vrouwenvereniging De Passage

Contactpersonen:
Voorzitters: Mevrouw Aukje Dijkstra en mevrouw Nelie Bosch
Secretaris: Mevrouw Nely de Boer

Het schema voor het nieuwe seizoen is als volgt:

20 sept.2018           Mevr. G. Gerbrandy. Auteur van een boek over de crisis- en oorlogsjaren.             
18 okt.  2018           Mevr. Immie Jonkman: Culturele Hoofdstad 2018    
15 nov.  2018          Mevr. Luth uit Norg. Een reisverhaal over Australië en Nieuw-Zeeland. 
19 dec. 2018           Kerst
09 jan. 2018            Nieuwjaarwensen in Twatine, koffieochtend.
17 jan. 2019            Dhr. Rob Leemans uit Leeuwarden over oorlogschirurgie   
21 febr. 2019           Jaarvergadering 
21 maart 2019         Dhr. Bijsma uit Broeksterwoude over het scheppingsverhaal en rentmeesterschap 
18 april 2019           Hinke Bangma uit Lemmer: op de fiets door Amerika 
mei 2019                 Reisje