Toneelvereniging Hilaardich

Hilaardich is de Toneelvereniging van Hilaard

De toneelvereniging heeft naast leden ook donateurs.
De leden hebben het recht om te spelen. Niet alle leden maken ieder jaar
gebruik van dit recht maar zijn wel vaak actief bij een toneeluitvoering.
 
De ledenvergadering benoemt de bestuursleden voor een periode van drie jaar
en ze zijn één keer herkiesbaar.
 
Kenmerken vereniging:
Enthousiasme
Schrijverstalent
Gezelligheid  
Acteertalent
Creativiteit   
Regietalent
 
Leeftijden variërend van 18 – 65 jaar
Lidmaatschap mogelijk vanaf 15 jaar
27 leden en 84 donateurs

Voorzitter: Nantje de Boer
Secretaris: S.R. Engelman