Over Hilaard

Hilaard is een bruisend en zeer actief dorp. Alhoewel we misschien niet zo groot zijn, zijn we wel heel leuk. voor elkaar. Iedereen is van harte welkom. Ons dorp heeft veel inwoners die hier van oudsher wonen, maar ook mensen van buiten Hilaard voelen zich hier erg thuis. We zijn gastvrij, hecht en gezellig! 

Het dorp Hilaard telt ongeveer 300 inwoners die in een kleine 100 huizen wonen. In het westen ligt het buurtschap Hoptille. De terp van van Bekkum, met er tegenaan de eerdere Bongastate, is afgegraven en de verspreide bewoning is niet als buurtschap gemarkeerd. Het Westerhus valt tegenwoordig ook onder Hilaard, maar hoorde van oudsher bij Jorwert. 

Tegenwoordig is de Hilaard goed ontsloten voor het verkeer. Ons dorp ligt langs de Provinciale weg en heeft inmiddels hieronder een prachtige tunnelverbinding gekregen waardoor Hoptille veilig bereikbaar is. Eerder was dat wel anders en lag Hilaard wat achteraf van de Hegedyk, die van Jellum naar Weidum loopt. Vroeger was de Boalserter Feart belangrijk, die al in 1309 gegraven is. Het dorp was er met de Hilaarder Feart aan verbonden. 

Hilaard heeft een school en twee kerken. Het oude gebouw van de gereformeerde kerk is over gedaan aan de Koptische gemeente. Daarnaast is er een dorpshuis en een verscheidenheid aan verenigingen. Jaarlijks wordt in juni het dorpsfeest gevierd.

Geschiedenis van ons dorp:
Hilaard wordt voor het eerst genoemd in 1275 als Elawerth, ‘de terp van Ele’. In het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa uit 1839-1851 wordt Hilaard omschreven als: "Het is van matigen omtrek en kerkbuurt. Men telt er 26 h. en 230 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. [...] In de[ze] kerk is een orgel, ook is er een, aan de kerk verbonden, stompe toren, op welks kleinste klok staat: 'In het jaar 1300 ben ik gedoopt'. "

 

Hilaard wordt voor het eerst genoemd in 1275 als Elawerth, ‘de terp van Ele’. In het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa uit 1839-1851 wordt Hilaard omschreven als: "Het is van matigen omtrek en kerkbuurt. Men telt er 26 h. en 230 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. [...] In de[ze] kerk is een orgel, ook is er een, aan de kerk verbonden, stompe toren, op welks kleinste klok staat: 'In het jaar 1300 ben ik gedoopt'. "