Dorpsbelang Hilaard-Hoptille

De vereniging voor Dorpsbelangen in Hilaard bestaat al 100 jaar. 

Op de agenda staat onder andere:
Het overleg met de gemeente en de omliggende dorpen, de verkeersveligheid,
het aantrekkelijk houden en maken van de dorpskern, de communicaie met website en Facebook. 

Bestuursleden zijn:
Wiebe Wierda (voorzitter), Petra van Gunst (sercretaris), Keimpe de Vries (penningmeester), Marrije Deurholt (algemeen bestuurslid en beheer website), Patricia Werkman (algemeen bestuurslid).

Onze dorpskrant "De Schakel" wordt gemaakt door Corrie van Ommen en Jan Nijenhuis. Deze verschijnt 4 keer per jaar.