Dorpsbelang Hilaard-Hoptille

De vereniging voor Dorpsbelangen in Hilaard bestaat al 100 jaar. 

Op de agenda staat o.a.
Het overleg met de gemeente en de omliggende dorpen,
de verkeersveligheid,
het aantrekkelijk houden en maken van de dorpskern,
de communicaie met website en Facebook

Bestuursleden zijn: Wiebe Wierda (voorzitter), Martin Groen (sercretaris), Keimpe de Vries (penningmeester), Jelle van Gunst (algemeen bestuurslid en beheer website), Eelke Andreae (algemeen bestuurslid).

De Schakel (dorpskrant) wordt gemaakt door Corrie van Ommen en Jan Nijenhuis.