Stichting Hy Night

Stichting Hy-Night organiseert jaarlijks - met enorm veel vrijwillgers- een enorm tentenfeest in Hilaard. 
Het bestuur: Jentsje de Groot en Klaas Bakker
Met overgebleven verdiensten sponsort de Stichting Hy-Night vele activiteiten binnen het dorp.