Uitvaartvereniging 'Hilaard'De Hilaarder uitvaartvereniging verzorgt uitvaarten voor haar leden. 

WAT DOEN WIJ ?
Bij een overlijden van één van onze leden, verzorgen wij geheel volgens de wensen van de overledene en/of nabestaande(n) de uitvaart.
De vereniging stelt faciliteiten, middelen en mensen ter beschikking en zorgt voor de financiële afwikkeling.
Wij werken samen met een vaste, professionele uitvaartverzorger.

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
Een uitvaart is altijd maatwerk en wordt geheel naar uw wens georganiseerd.
Onze uitvaartverzorger bespreekt met u alle mogelijkheden.
Onkosten worden tegen kostprijs doorberekend en onze leden krijgen een korting op het totaalbedrag.

Zie voor meer informatie de link naar de website van de uitvaartvereniging:

http://uitvaartvereniginghilaard.weebly.com